Hendrick Hamel Art Company
Hamel historie Hamel products Book Productions Contact Home Hamel Foundation

Ontmoeting (Encounter)
A contemporary art project by Cho Duck-Hyun
Uitgave 2003
Flexicover, 17,9 x 17,9 cm
95 pagina’s
Taal: Nederlands, Engels en Koreaans
Tekst: Jan Donia (kunstcriticus)
Redactie: Rien Robijns (journalist)
Prijs € 9,90, incl. BTW en excl. verzendkosten
> Bestellen

Cho Duck-Hyun (1957, Cheong ll, Zuid-Korea) heeft in het laatste decennium van de twintigste eeuw een zelfstandige positie verworven in de beeldende kunst. Zijn presentatie past in een internationaal kader: de kunst van het westen. De inspiratiebron is echter authentiek. Zijn werk wortelt in de Koreaanse geschiedenis. Deze twee elementen bepalen mede de kwaliteit. Dat die een hoog, zelfs uitzonderlijk niveau heeft, is te danken aan de geheimzinnige interpretatie van het verleden.

In het najaar van 2003 brengt Cho de illusie naar Gorinchem. De titel van de tentoonstelling in het Gorcums Museum is ‘ONTMOETING’. Ze refereert aan het onwaarschijnlijke verhaal van de ‘ontdekking’ van het Koreaanse schiereiland door de in Gorinchem geboren scheepsboekhouder Hendrick Hamel. Cho volgde in het voorjaar van 2003 het spoor van Hamel door Zuid-Korea en verzamelde onderweg historische objecten. De Ontmoeting in het Gorcums museum heeft drie invalshoeken. Hendrick Hamel ontmoet in de zeventiende eeuw Korea, Cho Duck-Hyun ontmoet in het voorjaar van 2003 Hendrick Hamel, het publiek ontmoet in Gorinchem Cho’s interpretaties van de geschiedenis.

Het boekje “Ontmoeting” drukt de ontmoeting uit van verleden en heden in Korea en Gorinchem, is een registratie van het project van Cho in de Lingehaven van Gorinchem en toont enkele van Cho’s kunstwerken, waarin geschiedenis een nieuwe vorm krijgt en wordt geplaatst in een nieuwe context zonder valse romantisering.